สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2022   100  
2 Nov 2022   93  
3 Nov 2022   112  
4 Nov 2022   99  
5 Nov 2022   110  
6 Nov 2022   126  
7 Nov 2022   84  
8 Nov 2022   114  
9 Nov 2022   102  
10 Nov 2022   100  
11 Nov 2022   116  
12 Nov 2022   97  
13 Nov 2022   96  
14 Nov 2022   136  
15 Nov 2022   109  
16 Nov 2022   75  
17 Nov 2022   127  
18 Nov 2022   71  
19 Nov 2022   94  
20 Nov 2022   62  
21 Nov 2022   63  
22 Nov 2022   105  
23 Nov 2022   141  
24 Nov 2022   85  
25 Nov 2022   147  
26 Nov 2022   86  
27 Nov 2022   87  
28 Nov 2022   157  
29 Nov 2022   127  
30 Nov 2022   104