สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2022   204  
2 Dec 2022   130  
3 Dec 2022   92  
4 Dec 2022   137  
5 Dec 2022   126  
6 Dec 2022   80  
7 Dec 2022   96  
8 Dec 2022   102  
9 Dec 2022   175  
10 Dec 2022   115  
11 Dec 2022   190  
12 Dec 2022   115  
13 Dec 2022   141  
14 Dec 2022   178  
15 Dec 2022   120  
16 Dec 2022   125  
17 Dec 2022   103  
18 Dec 2022   125  
19 Dec 2022   145  
20 Dec 2022   123  
21 Dec 2022   126  
22 Dec 2022   130  
23 Dec 2022   154  
24 Dec 2022   125  
25 Dec 2022   126  
26 Dec 2022   136  
27 Dec 2022   84  
28 Dec 2022   106  
29 Dec 2022   110  
30 Dec 2022   103  
31 Dec 2022   104