สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2022   147  
2 Jul 2022   103  
3 Jul 2022   154  
4 Jul 2022   101  
5 Jul 2022   109  
6 Jul 2022   103  
7 Jul 2022   97  
8 Jul 2022   91  
9 Jul 2022   93  
10 Jul 2022   41  
11 Jul 2022   99  
12 Jul 2022   147  
13 Jul 2022   154  
14 Jul 2022   146  
15 Jul 2022   156  
16 Jul 2022   136  
17 Jul 2022   98  
18 Jul 2022   107  
19 Jul 2022   112  
20 Jul 2022   121  
21 Jul 2022   98  
22 Jul 2022   84  
23 Jul 2022   86  
24 Jul 2022   86  
25 Jul 2022   115  
26 Jul 2022   82  
27 Jul 2022   105  
28 Jul 2022   123  
29 Jul 2022   123  
30 Jul 2022   85  
31 Jul 2022   96