ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

ระบบน้ำร้อน J-7 Engineering Ecotech Heat Pump ทำให้โลกเย็นลง


Heat Pump

       ปัจจุบันโลกเรานั้นได้สิ้นสุดยุคของ “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) และกำลังเข้าสู่ยุค “ภาวะโลกเดือด” (Global Boiling) ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้ประเทศไทยมีหน่วยงานรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยตรง โดยนโยบายของหน่วยงานรัฐดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย “Ecotech Heat Pump นวัตกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จสู่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานของ เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง

(อ้างอิง: https://today.line.me/th/v2/article/mW1BrGm?utm_source=lineshare)

นโยบาย "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" สอดคล้องกับ “Ecotech Heat Pump” มาตรฐานสากล EN255-3 อย่างไร

       นโยบาย "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" ได้ปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีโครงสร้างส่วนหนึ่งมาจาก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีโครงสร้างการทำงานที่สมบูรณ์พร้อมเริ่มงานตามภารกิจได้ทันที มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกประเภทของกิจกรรม โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและการให้ความสำคัญกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       เมื่อโลกเข้าสู่ยุคภาวะโลกเดือดทุกภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนในการสร้างภาวะโลกเดือด อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร การขนส่งคมนาคม การผลิตพลังงานไฟฟ้า จำเป็นต้องตระหนักถึงการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้โลกเย็นลง ตัวอย่างเช่น ระบบอีโคเทค ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือ ปั๊มความร้อน เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบโดยการดึงเอาพลังงานความร้อนจาก “อากาศ” ธรรมชาติรอบตัวเรา ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้มา “ฟรี” มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานขับของคอมเพรสเซอร์ มาถ่ายเทพลังงาน ให้แก่น้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน

       “J-7 ENGINEERING” มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 25 ปี เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทยให้เทียบเท่ากับตลาดโลก โดยการรับมาตรฐานปั๊มความร้อนเบอร์ 5 ที่ได้รับการกำหนดโดยกระทรวงพลังงาน เราสร้างมาตรฐานนี้ขึ้นจากการทดสอบตามเกณฑ์สากล EN255-3 ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการติดฉลากประสิทธิภาพระดับสูงเบอร์ 5 ที่เราเป็นผู้รับรายแรกในประเทศไทย

ระบบปั๊มความร้อน

       มาตรฐาน EN255-3 คือ ผู้ที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง (ฉลากเบอร์ 5) ต้องผ่านการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพพลังงานของปั๊มความร้อน โดยวัดค่าประสิทธิภาพของปั๊มความร้อน (COPt) ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 3.0  มาตรฐานของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาปรับปรุง จนปัจจุบันได้ทำการพัฒนาปรับปรุง โดยอ้างอิงวิธีการทดสอบจากมาตรฐานของยุโรปเลขที่ EN255-3 โดยคิดประสิทธิภาพการดึงน้ำร้อนที่ผลิตเสร็จแล้วออกไปใช้งาน (COP for tapping) และ ควบคุมสภาวะอากาศขณะทดสอบ ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ที่อุณหภูมิ 35°C 40 %RH

       เรายังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งมีผลกับด้านเศรษฐกิจและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทุกนวัตกรรมที่เรานำเสนอมานั้นมีเป้าหมายในการสร้างประโยชน์ไม่เพียงแค่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังร่วมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในมุมมองของการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไทยและการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับ นโยบายของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

Ecotech Heat Pump นวัตกรรมระบบน้ำร้อน กุญแจสำคัญที่ทำให้โลกร้อนน้อยลง 

       อีโคเทค ฮีทปั๊ม (Ecotech Heat Pump) เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้มากกว่า 70% ของเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าทั่วไป และยังได้ลมเย็นคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
               • ได้รับการรับรองแล้วว่า ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้จริง
               • มั่นใจและเชื่อมั่นได้ เพราะเราคือ ผู้นำผลิต ผู้รู้จริงในระบบ ฮีทปั๊ม
               • คืนทุนเร็ว คุ้มค่าการลงทุน
               • ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ
               • คืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม (22oc)

       ทั้งนี้ การเลือกซื้อฮีทปั๊มหรือระบบปั๊มความร้อนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนในการเลือกขนาดอย่างเหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรเลือกสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง EcoTech Heat Pump ผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าสากล EN255-3 ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 และยังใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย ของผู้ใช้งาน อีกด้วยโดยการใช้ระบบแสดงผล (System Status Fault Control) และ ระบบป้องกันไฟดูด (Residual Current Devices) และกระแสไฟรั่วผิดพร่อง ตามมาตรฐานการติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (E.I.T Standard 2001-45 item 2.3.8 และ 3.1.8.2) IEC60335-2-24

    Ecotech Heat Pump

       บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนดำเนินธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดย วิศวกรผู้มีประสบการณ์โดยตรง มากกว่า 25 ปี เราคือผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน "Energy Saving Technology" โดยทำการออกแบบและผลิตแห่งแรกในประเทศไทย เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน จำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Ecotech ผลิตภัณฑ์ชั้นนำอันดับ 1 ที่แพร่หลาย และได้รับความเชื่อถือจากวิศวกรระบบน้ำร้อนทั่วโลก 

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน Rheem Water Heaters
ผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน 
ทำไมต้องออกแบบระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน