สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2024   73  
2 Jan 2024   160  
3 Jan 2024   157  
4 Jan 2024   120  
5 Jan 2024   174  
6 Jan 2024   105  
7 Jan 2024   148  
8 Jan 2024   175  
9 Jan 2024   134  
10 Jan 2024   117  
11 Jan 2024   154  
12 Jan 2024   149  
13 Jan 2024   163  
14 Jan 2024   121  
15 Jan 2024   144  
16 Jan 2024   143  
17 Jan 2024   142  
18 Jan 2024   176  
19 Jan 2024   151  
20 Jan 2024   145  
21 Jan 2024   110  
22 Jan 2024   210  
23 Jan 2024   202  
24 Jan 2024   151  
25 Jan 2024   176  
26 Jan 2024   126  
27 Jan 2024   160  
28 Jan 2024   117  
29 Jan 2024   144  
30 Jan 2024   146  
31 Jan 2024   135