ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนดำเนินธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และติดตั้ง งานวิศวกรรมระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดย วิศวกรผู้มีประสบการณ์โดยตรง มากกว่า 25 ปี ภายใต้ แบรนด์สินค้า

อีโคเทค

ซึ่งปัจจุบันนับได้ว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ ชั้นนำอันดับ 1 ที่แพร่หลาย และได้รับความเชื่อถือจาก วิศวกรระบบน้ำร้อนทั่วโลก”

ในปี ค.ศ. 2000 บริษัทฯได้เป็นผู้นำด้านการออกแบบ และผลิต ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน “Energy Saving Technology” โดยทำการออกแบบ และผลิต เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จำหน่ายภายใต้ แบรนด์ สินค้า “อีโคเทค”

Rheem Storage Water Heaters and Steamed Boiler
ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘Energy Conservation and Environment Friendly Products’ ให้ค่าผลตอบแทนการลงทุนสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริง จนกลายเป็นมิติใหม่แห่งวงการออกแบบระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน จนถึงทุกวันนี้

ผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์ปั้มความร้อน “อีโคเทค” ได้ ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ตามมาตรฐานสากล EN255-3 เป็นรายแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า “นวัตกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม” Innovations for Lives and Environment

พันธกิจองค์กร

บริษัท ตั้งปณิธานว่า จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส, เชื่อถือได้, และพร้อมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาระบบน้ำร้อน แบบมืออาชีพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า, คู่ค้า, ผู้ถือหุ้น ประเทศไทยกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก

ค่านิยมหลักองค์กร