สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   173  
2 Feb 2024   136  
3 Feb 2024   129  
4 Feb 2024   108  
5 Feb 2024   131  
6 Feb 2024   121  
7 Feb 2024   186  
8 Feb 2024   137  
9 Feb 2024   118  
10 Feb 2024   91  
11 Feb 2024   136  
12 Feb 2024   119  
13 Feb 2024   152  
14 Feb 2024   146  
15 Feb 2024   147  
16 Feb 2024   120  
17 Feb 2024   136  
18 Feb 2024   95  
19 Feb 2024   166  
20 Feb 2024   138  
21 Feb 2024   102  
22 Feb 2024   120  
23 Feb 2024   123  
24 Feb 2024   124  
25 Feb 2024   85  
26 Feb 2024   150  
27 Feb 2024   136  
28 Feb 2024   104  
29 Feb 2024   135