สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2024   118  
2 Mar 2024   130  
3 Mar 2024   99  
4 Mar 2024   167  
5 Mar 2024   126  
6 Mar 2024   162  
7 Mar 2024   119  
8 Mar 2024   158  
9 Mar 2024   149  
10 Mar 2024   142  
11 Mar 2024   176  
12 Mar 2024   174  
13 Mar 2024   139  
14 Mar 2024   121  
15 Mar 2024   137  
16 Mar 2024   140  
17 Mar 2024   120  
18 Mar 2024   141  
19 Mar 2024   166  
20 Mar 2024   169  
21 Mar 2024   156  
22 Mar 2024   121  
23 Mar 2024   124  
24 Mar 2024   156  
25 Mar 2024   172  
26 Mar 2024   145  
27 Mar 2024   203  
28 Mar 2024   181  
29 Mar 2024   255  
30 Mar 2024   147  
31 Mar 2024   110