สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   181  
2 Apr 2024   168  
3 Apr 2024   126  
4 Apr 2024   169  
5 Apr 2024   105  
6 Apr 2024   149  
7 Apr 2024   140  
8 Apr 2024   147  
9 Apr 2024   202  
10 Apr 2024   122  
11 Apr 2024   115  
12 Apr 2024   140  
13 Apr 2024   108  
14 Apr 2024   120  
15 Apr 2024   157  
16 Apr 2024   166  
17 Apr 2024   152  
18 Apr 2024   158  
19 Apr 2024   169  
20 Apr 2024   11  
21 Apr 2024   0  
22 Apr 2024   0  
23 Apr 2024   0  
24 Apr 2024   0  
25 Apr 2024   0  
26 Apr 2024   0  
27 Apr 2024   0  
28 Apr 2024   0  
29 Apr 2024   0  
30 Apr 2024   0