ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

คอมแพค ฮี๊ตปั๊ม (All in one heat pump)

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ในการผลิตน้ำร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง คอมแพค ฮี๊ตปั๊ม (All in one heat pump)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง