ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานสากล EN255-3

         บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 25 ปี เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าตลาดโลก มาตรฐานปั๊มความร้อนเบอร์ 5 โดยกระทรวงพลังงาน เป็นมาตรฐานที่ถูกทดสอบโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล EN255-3 ที่ผ่านการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากฉลากประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ที่เราได้รับเป็นรายแรกในประเทศไทยมาแล้วนั้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และนำนวัตกรรมที่มีในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ความคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบ Ecotech Heat Pump

อีโคเทค ฮีทปั๊ม (Heat Pump) หรือ ปั๊มความร้อน เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกออกแบบโดยการดึงเอาพลังงานความร้อนจาก “อากาศ” ธรรมชาติรอบตัวเรา ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า “ฟรี” มาทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยใช้พลังงานขับของคอมเพรสเซอร์ มาถ่ายเทพลังงาน ให้แก่น้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำร้อน

จากหลักการดังกล่าวจะเห็นว่า อีโคเทค ฮีทปั๊ม เป็นเครื่องผลิตน้ำร้อน ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้มากกว่า 70% ของเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าทั่วไป และยังได้ลมเย็นคืนกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ได้รับการรับรองแล้วว่า ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนได้จริง

มั่นใจและเชื่อมั่นได้ เพราะเราคือ ผู้นำผลิต ผู้รู้จริงในระบบ ฮีทปั๊ม

คืนทุนเร็ว คุ้มค่าการลงทุน

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ได้รับความไว้วางใจทั่วประเทศ

คืนลมเย็นสู่สิ่งแวดล้อม (22oc)

บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ออกแบบ

เชิงวิศวกรรมคุณภาพ

บริษัทใส่ใจกับทุกขั้นตอนการออกแบบ โดยยึดถือหลักพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ต่อลูกค้า ทั้งด้าน ความปลอดภัย ใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการลงทุน

มีนวัตกรรม

เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพสูง

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจในการใช้ระบบงานน้ำร้อนคุณภาพประหยัดพลังงานของเรา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 รายแรกของประเทศไทย

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลดต้นทุนได้มาก

นอกจากความใส่ใจในการออกแบบระบบ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าแล้ว บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานในระยะยาว และบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้จริง เหมาะกับสภาพการใช้งานสูงสุด

J-7 ENGINEERING

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นวัตกรรมเพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม

INNOVATIONS FOR LIVES AND ENVIRONMENT

กุญแจสำคัญของความสำเร็จ สู่ภาคอุตสาหกรรม

ด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงานของเรา

RHEEM

AIRQUALITY

RAYPAK

บทความ

We love our clients

ผลงานส่วนหนึ่งของเรา