ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 613 708

ทำไมต้องออกแบบระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

         การออกแบบระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงบ้านพักอาศัยนั้น นอกจากการพิจารณาถึงทิศทางการติดตั้ง ให้หันทิศรับแสงได้ตลอดวัน คือ ทิศใต้ และเอียงทำมุมตั้งฉากกับรังสีดวงอาทิตย์แล้ว ยังควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ รวมด้วย นั้นคืออุปกรณ์หลักของระบบ ควรผลิตได้มาตรฐาน ASHREA-93-77 และระบบพลังงานสำรอง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเรา ไม่สามารถให้พลังงานได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้น การออกแบบระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสาน (Hybrid Solar) ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึง ให้สามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ฝนตก, ปริมาณแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวนาน และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน

 

ทำความรู้จักกับระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

         ระบบพลังงานสำรอง หรือระบบผสมผสานนั้น สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นพื้นฐาน และความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลัก บริษัทฯ ได้ออกแบบผสมผสานระบบพลังงานที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่หลายหลาก ดังนี้

- ระบบผสมผสานกับขดลวดความร้อน (Hybrid Solar with Heating Elements)

         การออกแบบระบบผสมผสานด้วยขดลวด ต้องคำนึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย ขดลวดความร้อนส่วนใหญ่เป็นการออกแบบจุ่มอยู่ในถัง ซึ่งโอกาสที่ระบบไฟฟ้าสำรองทำงานมีมากกว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะโดยทั่วไปขดลวดความร้อนถูกควบคุมด้วยเทอร์โมสตัส เมื่ออุณหภูมิความร้อนภายในถังน้ำร้อนลดลง เทอร์โมสตัส ก็จะสั่งงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การลงทุนระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สูญเปล่า ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้จริง

- ระบบผสมผสานกับหม้อต้มไฟฟ้า (Hybrid Solar with Rheem Storage Tanks)

         การออกแบบระบบผสมผสานโดยใช้หม้อต้มไฟฟ้า นั้นมีข้อดี คือสามารถออกแบบให้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100% ลงทุนน้อย โดยใช้พลังงานไฟฟ้าผสมสาน โดยเสริมอุณหภูมิทางด้านจ่ายน้ำร้อน ในสภาวะที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ยิ่งกว่านั้น Rheem Storage Water Heater ยังนับได้ว่าเป็น “The World Largest Water Heaters Manufacturing” ที่วิศวกรทั่วโลกให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

- ระบบผสมผสานกับ บอยเลอร์แก๊ส (Hybrid Solar + Raypak Gas Boilers)

         การออกแบบเลือกบอยล์เลอร์แก๊สเป็นพลังงานผสมสาน จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนแบบผสมผสานได้อย่างดี เมื่อเทียบกับ การออกแบบโดยใช้ระบบขดลวดไฟฟ้า หรือ ระบบหม้อต้มไฟฟ้า ระบบสามารถทำงานสอดคล้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างดี โดยจะเสริมพลังงาน แก๊ส ก็ต่อเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ เช่นฝนตก เท่านั้น

- ระบบผสมผสานกับระบบปั๊มความร้อน (Hybrid Solar + Ecotech Heat Pump)

         เนื่องจากระบบปั๊มความร้อน ecotech Heat Pump โดยระบบของตัวเอง สามารถช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อนได้มากถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับระบบพลังงานอื่น ๆ ดังนี้การออกแบบโดยเลือกระบบปั๊มความร้อน มาผสมผสานควบคู่กับการทำงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จะยิ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้มาก และได้จริง

- ระบบผสมผสานกับ ระบบแอร์น้ำร้อน (Hybrid Solar + Ecotech Heat Recovery)

         หลักการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งของระบบปรับอากาศมาเป็นพลังงานสำรอง หรือผสมผสาน กับพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถออกแบบได้โดยการให้ระบบแอร์น้ำร้อน (Heat Recovery) ทำหน้าที่อุ่นน้ำร้อนในระบบ (Pre-Heated) ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบน้ำร้อนหลักต่อไป

 

ข้อดีของการออกแบบระบบผสมผสาน (Advantages of ecotech Hybrid Solar Technology)

ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์1

        - ทำให้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น
        - ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Operating Cost) การผลิตน้ำร้อน
        - สามารถออกแบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงตามสัดส่วนฤดูกาลและออกแบบระบบพลังงานสำรองทดแทนช่วงฤดูฝนตก เป็นต้น
        - นำพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

        เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนในระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยาวนาน และยั่งยืนสำหรับผู้ลงทุนทุกท่าน เราขอนำเสนอ ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เเบบไฮบริดที่ได้รับการยอมรับว่าประหยัดพลังงานที่สุด เหมาะสมกับการใช้งานในธุรกิจของท่าน ซึ่งปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด เป็นระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เเบบผสมผสาน ที่แผ่นรังพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตจากกระจก temped glass ช่วยป้องกันการเกิดการ heat and cool shock มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่ำ (ในแถบเอเชีย) ประสิทธิภาพสูงสุด ท่อทองแดง ตัด ต่อด้วย เลเซอร์ พร้อมฉนวนกันความหนา 50 มิลลิเมตร พร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยสูงในการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา เเละยังผ่านการทดสอบเเละได้รับมาตรฐานโดย SRCC certified
 

ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์2  ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์3

 

คุณสมบัติทางเทคนิคของระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

        -Ecotech Solar Collector ผลิตได้ตามมาตรฐาน ASHREA-93-77 แข็งแรง ทนการพุกร่อน หรือเป็นสนิม ทำจากวัสดุอลูมิเนียมหล่อฉีดขึ้นรูป หนา และเคลือบ Anodize

        -Black Absorber Plate แผ่นอลูมิเนียมหนา ที่ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิวดำ ดูดซับพลังงานความร้อนได้ดี

        -Glass แผ่นกระจกออกแบบเฉพาะ แบบใส ลายภายใน ให้รังสีความร้อนตกกระทบกระจายทั่วแผ่นวัสดุดำดูดพลังงานได้มากที่สุดพร้อมฉีดซีลิโคนป้องกันไม่ให้แผ่นกระจกขยับหลุดได้ มาตรฐาน มอก. 54-2516 ความหนา 4.0 มม.

        -Rigid Polyurethane ฉนวนกันความร้อน จะถูกฉีดไว้ด้านในของแผงแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานความ
ร้อนภายในแผงสูญเสีย ความหนา 7/8นิ้ว

        -Collector Frame วัสดุที่ใช้ทำกรอบนอก เป็นอลูมิเนียมชนิดพิเศษ เคลือบอโนไดซ์ Extruded Anodize Surface
แข็งแกร่งทนทาน ไม่ขึ้นสนิม หนา 1.7 มม.

 

         บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานแบบผสมผสานเป็นเจ้าแรกในไทยโดยทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญ มากว่า 25 ปี ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน, โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน และอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง 

       

บริษัท เจ-เซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 

โทรรึกษาเราได้ที่ 

โทร : +66 23 613 708 , +66 76 237 218 , +668 7711 2275

------------------------------------------------------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
• EcoTech Heat Pump สุดยอดนวัตกรรมปั๊มความร้อนรักษ์โลกประหยัดพลังงาน
• ผู้นำด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน
• แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อน Rheem water heaters